Связаться с нами
Просто оставьте свой номер телефона или e-mail и наш менеджер с вами свяжется. Или позвоните по номеру: 8 800 777-04-75

Picazu
Логотип и фирменный стиль
для онлайн сервиса по заказу
фотопечатной продукции
13.12.2018

NL

Picazu is een online service voor het bestellen van fotoafdrukproducten.

Via de website kunt u afdrukken op canvas of acrylglas bestellen, evenals exclusieve producten — dubbelzijdig afdrukken op plastic of helder acrylglas, grote panorama's maken, collages maken en meer. De klant kan een van de voorgestelde ontwerpopties kiezen of een uniek ontwerp maken dat Picazu belichaamt.

Omdat Picazu innovators in hun vakgebied zijn, hebben we besloten om een logo voor hen te maken dat de schaal van de mogelijkheden van het bedrijf zal overbrengen.

Het bord tekent de stralen van de sterren en baant zich een weg vanachter een gigantische planeet. Een halve cirkel ziet er miniatuur en elegant uit, maar door het feit dat de figuur niet gesloten is, verschijnen associaties met een groot object — als je naar het logo kijkt, maakt het bewustzijn de figuur tot een enorme cirkel. Het bord onderstreept de naam, of liever het unieke lettertype-onderdeel van het logo, dat is gemaakt om de produceerbaarheid en moderniteit van het bedrijf over te brengen, die de richtingsvector waarin Picazu beweegt, positief benadrukt. In deze afbeelding hebben we de visuele metafoor van het project gelegd: Picazu opent nieuwe werelden van fotodruk, innovators in hun vakgebied.

Bedrijfsidentiteit is ook doordrenkt met een ruimtethema. We gebruikten het beeld van flares van cameralens en veranderden ze in mysterieuze sferen — andere planeten zweefden in de diepten van het universum. Het algemene imago van het bedrijf zorgt voor een levendige indruk en interfereert tegelijkertijd niet met de foto-inhoud, maar benadrukt het slechts op een positieve manier. De hoofdkleuren zijn zwart wit en grijs, ze markeren elke kleur bij voorkeur en daarmee het probleem van universaliteit en leesbaarheid. We onderzochten het kleurenspectrum van concurrenten en namen een gratis oranje kleur voor merkaccenten.


DE

Picazu ist ein Online-Service zur Bestellung von Fotoprodukten.

Über die Website können Sie Drucke auf Leinwand oder Acrylglas sowie exklusive Produkte bestellen — Duplexdruck auf Kunststoff oder klarem Acrylglas, Erstellen großer Panoramen, Erstellen von Collagen und mehr. Der Kunde kann eine der vorgeschlagenen Designoptionen auswählen oder ein einzigartiges Design erstellen, das Picazu verkörpert.

Da Picazu Innovatoren auf ihrem Gebiet ist, haben wir uns entschieden, ein Logo für sie zu erstellen, das den Umfang der Fähigkeiten des Unternehmens verdeutlicht.

Das Zeichen zeichnet die Strahlen der Sterne und geht hinter einem riesigen Planeten hervor. Ein Halbkreis wirkt klein und elegant, aber da die Figur nicht geschlossen ist, erscheinen Assoziationen mit einem großen Objekt. Wenn Sie das Logo betrachten, vervollständigt das Bewusstsein die Figur zu einem großen Kreis. Das Zeichen unterstreicht den Namen, oder besser gesagt die einzigartige Schriftart des Logos, die geschaffen wurde, um die Herstellbarkeit und Modernität des Unternehmens zu vermitteln, was den Richtungsvektor, in den sich Picazu bewegt, positiv hervorhebt. In diesem Bild haben wir die visuelle Metapher des Projekts festgelegt: Picazu eröffnet neue Welten des Fotodrucks, Innovatoren auf ihrem Gebiet.

Corporate Identity ist auch von einem Raumthema durchdrungen. Wir benutzten das Bild von Kameraobjektiven, verwandelten sie in geheimnisvolle Sphären — andere Planeten, die in den Tiefen des Universums schweben. Das Gesamtbild des Unternehmens hinterlässt einen lebendigen Eindruck und stört dabei nicht den Fotoinhalt, sondern unterstreicht ihn nur noch einmal positiv. Die Hauptfarben sind Schwarzweiß und Grau. Sie heben jede Farbe positiv hervor und lösen so das Problem der Universalität und Lesbarkeit. Wir haben das Farbspektrum der Mitbewerber untersucht und für Markenakzente eine freie Orangefarbe gewählt.


RU

Picazu — это онлайн сервис по заказу фотопечатной продукции.

Через сайт можно заказать печать на холстах или акриловом стекле, а также эксклюзивную продукцию — двусторонняя печать на пластике или прозрачном акриловом стекле, изготовление панорам большого формата, создание коллажей и другое. Заказчик может выбрать один из предложенных вариантов оформления или создать уникальный дизайн, который воплотят Picazu.

Так как Picazu — новаторы в своей сфере, мы решил сделать для них логотип, который передаст масштаб возможностей компании.

Знак рисует лучи звезды, пробивающиеся из-за гигантской планеты. Полукруг выглядит миниатюрным и изящным, но благодаря тому, что фигура не замкнута, возникают ассоциации с большим объектом — при взгляде на логотип сознание достраивает фигуру до огромного круга. Знак подчеркивает название, а точнее уникальную шрифтовую часть логотипа, который был создан так, чтобы передать технологичность и современность компании, что выгодно подчеркивает вектор направления, в котором двигается Picazu. В этот образ мы заложили визуальную метафору работы проекта: Picazu открывает новые миры фотопечати, новаторы в своей сфере.

Фирменный стиль также пронизан космической тематикой. Мы использовали образ бликов объектива фотоаппарата, превратив их в загадочные сферы — другие планеты, парящие в недрах вселенной. Общий образ компании создает яркое впечатление и при этом не мешает фотоконтенту, а лишь еще раз выгодно подчеркивает его. Основные цвета черный белый и серый, они выгодно выделяют любой цвет, тем самым решает задачу универсальности и читаемости. Мы изучили цветовой спектр конкурентов и взяли свободный оранжевый цвет для фирменных акцентов.
NL

Picazu is een online service voor het bestellen van fotoafdrukproducten.

Via de website kunt u afdrukken op canvas of acrylglas bestellen, evenals exclusieve producten — dubbelzijdig afdrukken op plastic of helder acrylglas, grote panorama's maken, collages maken en meer. De klant kan een van de voorgestelde ontwerpopties kiezen of een uniek ontwerp maken dat Picazu belichaamt.

Omdat Picazu innovators in hun vakgebied zijn, hebben we besloten om een logo voor hen te maken dat de schaal van de mogelijkheden van het bedrijf zal overbrengen.

Het bord tekent de stralen van de sterren en baant zich een weg vanachter een gigantische planeet. Een halve cirkel ziet er miniatuur en elegant uit, maar door het feit dat de figuur niet gesloten is, verschijnen associaties met een groot object — als je naar het logo kijkt, maakt het bewustzijn de figuur tot een enorme cirkel. Het bord onderstreept de naam, of liever het unieke lettertype-onderdeel van het logo, dat is gemaakt om de produceerbaarheid en moderniteit van het bedrijf over te brengen, die de richtingsvector waarin Picazu beweegt, positief benadrukt. In deze afbeelding hebben we de visuele metafoor van het project gelegd: Picazu opent nieuwe werelden van fotodruk, innovators in hun vakgebied.

Bedrijfsidentiteit is ook doordrenkt met een ruimtethema. We gebruikten het beeld van flares van cameralens en veranderden ze in mysterieuze sferen — andere planeten zweefden in de diepten van het universum. Het algemene imago van het bedrijf zorgt voor een levendige indruk en interfereert tegelijkertijd niet met de foto-inhoud, maar benadrukt het slechts op een positieve manier. De hoofdkleuren zijn zwart wit en grijs, ze markeren elke kleur bij voorkeur en daarmee het probleem van universaliteit en leesbaarheid. We onderzochten het kleurenspectrum van concurrenten en namen een gratis oranje kleur voor merkaccenten.


DE

Picazu ist ein Online-Service zur Bestellung von Fotoprodukten.

Über die Website können Sie Drucke auf Leinwand oder Acrylglas sowie exklusive Produkte bestellen — Duplexdruck auf Kunststoff oder klarem Acrylglas, Erstellen großer Panoramen, Erstellen von Collagen und mehr. Der Kunde kann eine der vorgeschlagenen Designoptionen auswählen oder ein einzigartiges Design erstellen, das Picazu verkörpert.

Da Picazu Innovatoren auf ihrem Gebiet ist, haben wir uns entschieden, ein Logo für sie zu erstellen, das den Umfang der Fähigkeiten des Unternehmens verdeutlicht.

Das Zeichen zeichnet die Strahlen der Sterne und geht hinter einem riesigen Planeten hervor. Ein Halbkreis wirkt klein und elegant, aber da die Figur nicht geschlossen ist, erscheinen Assoziationen mit einem großen Objekt. Wenn Sie das Logo betrachten, vervollständigt das Bewusstsein die Figur zu einem großen Kreis. Das Zeichen unterstreicht den Namen, oder besser gesagt die einzigartige Schriftart des Logos, die geschaffen wurde, um die Herstellbarkeit und Modernität des Unternehmens zu vermitteln, was den Richtungsvektor, in den sich Picazu bewegt, positiv hervorhebt. In diesem Bild haben wir die visuelle Metapher des Projekts festgelegt: Picazu eröffnet neue Welten des Fotodrucks, Innovatoren auf ihrem Gebiet.

Corporate Identity ist auch von einem Raumthema durchdrungen. Wir benutzten das Bild von Kameraobjektiven, verwandelten sie in geheimnisvolle Sphären — andere Planeten, die in den Tiefen des Universums schweben. Das Gesamtbild des Unternehmens hinterlässt einen lebendigen Eindruck und stört dabei nicht den Fotoinhalt, sondern unterstreicht ihn nur noch einmal positiv. Die Hauptfarben sind Schwarzweiß und Grau. Sie heben jede Farbe positiv hervor und lösen so das Problem der Universalität und Lesbarkeit. Wir haben das Farbspektrum der Mitbewerber untersucht und für Markenakzente eine freie Orangefarbe gewählt.


RU

Picazu — это онлайн сервис по заказу фотопечатной продукции.

Через сайт можно заказать печать на холстах или акриловом стекле, а также эксклюзивную продукцию — двусторонняя печать на пластике или прозрачном акриловом стекле, изготовление панорам большого формата, создание коллажей и другое. Заказчик может выбрать один из предложенных вариантов оформления или создать уникальный дизайн, который воплотят Picazu.

Так как Picazu — новаторы в своей сфере, мы решил сделать для них логотип, который передаст масштаб возможностей компании.

Знак рисует лучи звезды, пробивающиеся из-за гигантской планеты. Полукруг выглядит миниатюрным и изящным, но благодаря тому, что фигура не замкнута, возникают ассоциации с большим объектом — при взгляде на логотип сознание достраивает фигуру до огромного круга. Знак подчеркивает название, а точнее уникальную шрифтовую часть логотипа, который был создан так, чтобы передать технологичность и современность компании, что выгодно подчеркивает вектор направления, в котором двигается Picazu. В этот образ мы заложили визуальную метафору работы проекта: Picazu открывает новые миры фотопечати, новаторы в своей сфере.

Фирменный стиль также пронизан космической тематикой. Мы использовали образ бликов объектива фотоаппарата, превратив их в загадочные сферы — другие планеты, парящие в недрах вселенной. Общий образ компании создает яркое впечатление и при этом не мешает фотоконтенту, а лишь еще раз выгодно подчеркивает его. Основные цвета черный белый и серый, они выгодно выделяют любой цвет, тем самым решает задачу универсальности и читаемости. Мы изучили цветовой спектр конкурентов и взяли свободный оранжевый цвет для фирменных акцентов.
Нравятся работы Логомашины?
Закажите дизайн прямо сейчас — через 21 день все будет готово!
Над дизайном работали
Логомашина дает гарантии на срок и качество каждого фирменного стиля. Чтобы поддерживать такую высокую планку, мы собрали в нашем офисе крутую команду из дизайнеров и менеджеров.
Над этим дизайном работали:
Дима Терехов
Арт-директор
Дизайнер проекта
Сергей Борисов
Персональный менеджер
Ян Австрейх
Копирайтер
Валерия Грумеза
Технический дизайнер
Даниил Ушаков
Технический дизайнер
Покажи проект друзьям:
Отправить
Поделиться
Вотсапнуть
Другие работы Логомашины
Tilda Newsletter
Subscribe to our email newsletter for useful tips and valuable resources, sent out every month
Оставьте заявку
Наш менеджер с вами свяжется
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.